Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης

Ἀπό τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου καί γιά μία ἑβδομάδα θά διεξαχθεῖ κι ἐφέτος ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

   Μέ σχετική Ἐγκύκλιό του, πού διαβάστηκε σέ ὅλες τίς Ἐνορίες μας χθές (Κυριακή 1 Δεκεμβρίου), ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἐξαίρει τούς σκοπούς τοῦ Ἐράνου καί προτρέπει τούς χριστιανούς μας νά ἀνταποκριθοῦν μέ γενναιοδωρία.

   Παραθέτουμε, στή συνέχεια, τό κείμενο τῆς Ἐγκυκλίου.

   «Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Στήν ἀδιάλειπτη ροή τῆς ἱστορίας συνέβη ἕνα κοσμοϊστορικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός πού συγκλόνισε ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Ἕνα γεγονός πού χώρισε τόν χρόνο στά δύο καί ἄλλαξε τή μέχρι τότε καθοδική πορεία τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες.

   Ἡ θεία ἐνανθρώπηση εἶναι ἡ κορυφαία ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Μᾶς βεβαιώνει γι᾽ αὐτό ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος: «Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε παρέδωσε στόν θάνατο τόν μονογενῆ Του Υἱό, γιά νά μή χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ᾽ Αὐτόν ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια» (Ἰω. 3,16). Καί συμπληρώνει ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Ἔτσι ἀποδείχθηκε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς: Ἀπέστειλε τόν Υἱό του τόν μονογενῆ στόν κόσμο γιά νά μᾶς χαρίσει τή νέα ζωή» (Α’ Ἰω. 4,9).

   Ὅμως ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στηριζόμενος σ᾽ αὐτή τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὑποδεικνύει καί σέ μᾶς τούς χριστιανούς τό ἱερό χρέος τῆς μεταξύ μας ἀγάπης: «Ἄν ὁ Θεός ἔτσι μᾶς ἀγάπησε, ὀφείλουμε κι ἐμεῖς νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Α’ Ἰω. 4,11). Καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν πλησίον πρέπει νά ἐκφράζεται ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά μέ ἔργα. Νά εἶναι ἀγάπη ἔμπρακτη καί θυσιαστική.

   Πάντοτε οἱ χριστιανοί ἔχουμε καθῆκον νά δείχνουμε ἐμπράκτως τήν ἀγάπη μας στούς ἄλλους. Προπάντων ὅμως κατά τίς μεγάλες χριστιανικές μας γιορτές.

* * *

   Αὐτό ἀκριβῶς τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον ὑπηρετεῖ καί ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ πού κάθε χρόνο διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας, ἐν ὄψει τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, καί φυσικά καί ἡ Μητρόπολή μας. Ἔτσι λοιπόν, ἐνοριακά συνεργεῖα ἐθελοντριῶν κυριῶν θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν ἀπό τίς 8 ἕως καί τίς 15 Δεκεμβρίου καί θά σᾶς παρακαλέσουν νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν καί τῶν καταστημάτων σας, ἀλλά καί τῆς καρδιᾶς σας, προκειμένου νά στηρίξετε τήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια.

   Ἡ Μητρόπολή μας καί οἱ Ἐνορίες της δέν ἔχουν περιουσία. Τό φιλανθρωπικό της ἔργο στηρίζεται στήν ἀγάπη σας καί τίς προσφορές σας. Καί τό προϊόν τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης εἶναι τό πιό σημαντικό στήριγμά μας στήν ἐνίσχυση τοῦ ταπεινοῦ μας ἔργου.

   Πλῆθος συνανθρώπων μας καθημερινά χτυποῦν τήν πόρτα τῆς Μητροπόλεώς μας ἤ καταφεύγουν στίς Ἐνορίες μας γιά νά ἐκθέσουν τό πρόβλημά τους καί νά ζητήσουν τήν συμπαράστασή μας. Καί στίς ποικίλες ἀνάγκες πού ἔχουν, προσπαθοῦμε ὅσο μποροῦμε περισσότερο νά τούς βοηθήσουμε. Καί αὐτό τό προσπαθοῦμε γιατί ἐσεῖς μᾶς ἐμπιστεύεστε καί μᾶς ἐνισχύετε.

* * *

   Εἴμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι σας, κι ἐφέτος, θά ἀνταποκριθεῖτε στό προσκλητήριο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὅτι θά ἐνισχύσετε ἁπλόχερα, ὅπως κάθε χρόνο, τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

   Ἐκφράζω σέ ὅλους σας τίς θερμές εὐχαριστίες μου καί εὔχομαι προετοιμασμένοι πνευματικά νά ὑποδεχτοῦμε καί νά ἑορτάσουμε τό ἅγιο Δωδεκαήμερο.»

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές
ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Dec 7th, 2019

«ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Αξιοπρεπής λύση ή ωμή ανακύκλωση ;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάσισε κατά την συνεδρίασή Της, την 6η
Νοεμβρίου 2019, την αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ» σχετικά με τις
θέσεις Της περί της καύσεως των νεκρών.
Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο, το οποίο θα διανεμηθεί
στις Ιερές Μητροπόλεις εντός του ερχομένου μηνός Δεκεμβρίου.
«ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Αξιοπρεπής λύση ή ωμή ανακύκλωση ;

Το θέμα της μετά θάνατον καύσης και αποτέφρωσης των ανθρώπινων σωμάτων απασχολεί την εκκλησιαστική κοινότητα ιδιαίτερα κατά την τελευταία εικοσαετία, αφότου άρχισαν συζητήσεις για
την νομοθέτησή της (θεσπίσθηκε με διαδοχικούς νόμους το 2006, 2014
και 2016).
Ασφαλώς η Ελληνική Πολιτεία είναι αρμόδια να νομοθετεί,
αλλά και η Εκκλησία παραμένει ελεύθερη έναντι του Κράτους να τηρεί τις παραδόσεις Της, μακριά από κάθε κοσμική επιρροή και επέμβαση, και υποχρεούται να απευθύνεται στα μέλη Της καταθέτοντας
την άποψη και την μαρτυρία Της επί του ζητήματος αυτού, καθώς
αφορά άμεσα στην ζωή και στην Θεολογία Της.
Το ανθρώπινο σώμα και η επιλογή της ταφής
Το σώμα συνιστά στοιχείο της υπόστασης του ανθρώπου, ο
οποίος έχει πλασθεί κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού (Γέν.
1,24) με προοπτική όχι τον θάνατο, αλλά την αιωνιότητα και την ελπίδα της Ανάστασης. Η Εκκλησία θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ως
«ιερό», ονομάζοντάς το ναό του Αγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6,19). Τρανό
παράδειγμα γι’ αυτό από την ζωή της Εκκλησίας αποτελεί η τιμητική
προσκύνηση των ιερών λειψάνων των Αγίων. Αφού το σώμα των
Αγίων κοπίασε για την δόξα του Θεού, αυτοί έλαβαν ως θεία δωρεά
και μετά τον σωματικό θάνατό τους χάρη, έλεος και δύναμη, με αποτέλεσμα να θαυματουργούν.
Η ταφή ανήκει στην παράδοση της Εκκλησίας, η οποία έχοντας
ως βάση την Ευαγγελική και Πατερική διδασκαλία σέβεται το ανθρώπινο σώμα ως δημιούργημα του Θεού, γι’ αυτό και το ενταφιασμένο
σώμα γίνεται αντικείμενο φροντίδας και προσευχών. Το νεκρό σώμα
το θεωρεί όχι ως «στερεό απόβλητο», όπως (κατ’ αποτέλεσμα) το αντιμετωπίζουν οι θιασώτες της αποτέφρωσης, αλλά το περιβάλλει με
σεβασμό και τιμή.
Τους δε ανθρώπους που φεύγουν από την ζωή η Εκκλησία τους
ονομάζει κεκοιμημένους, διότι βρίσκονται σε αναμονή για να ξυπνήσουν, αφού η ανθρώπινη ζωή δεν κλείνεται σε δύο ημερομηνίες, δεν
έχει την χρονική διάρκεια που γράφεται στις ταφόπλακες, και οι κεκοιμημένοι θα αναστηθούν την ημέρα της Δευτέρας και ενδόξου Παρουσίας του Κυρίου. Γι᾿ αυτό και τους τόπους όπου φιλοξενούνται τα
σώματα των κεκοιμημένων, και ως εκ τούτου διαθέτουν και αυτοί ιερότητα, τους ονομάζει «κοιμητήρια». Η επιλογή λοιπόν της Εκκλησίας
να εναποθέτει τα κεκοιμημένα μέλη Της μέσα στην γη και σε στάση
κοίμησης, συμβολίζει την προσδοκία της Ανάστασης και εκδηλώνει
την αγάπη Της προς τον άνθρωπο, ακόμη και ως νεκρό.
Είναι επίσης κατανοητό, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που αδυνατούν να αποδεχθούν με ρεαλισμό το γεγονός του θανάτου. Η ανθρώπινη αυτή αδυναμία, μεταξύ άλλων, εξηγεί γιατί δεν αντέχουν στην
διατήρηση της μνήμης, της σχετικής με τον θάνατο των οικείων τους
(όπως τα ταφικά μνημεία), ή στην ιδέα της αποσύνθεσης του δικού
τους σώματος. Την αδυναμία αυτή νικά και υπερβαίνει η θετική απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα καθορίζει και την ανάλογη στάση απέναντι
στο νεκρό σώμα.

Οι υπέρμαχοι της καύσης

Από τους υπερασπιστές της καύσης γίνεται επίκληση «τεχνικών» λόγων (χωροταξικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών), οι οποίοι,
τουλάχιστον μέσα από μία θεολογική θεώρηση των πραγμάτων, δεν
μπορούν να αποτελέσουν για τα μέλη της Εκκλησίας επαρκείς λόγους
για την βίαιη καταστροφή του ανθρώπινου σώματος. Εξάλλου, κράτη
με πολυπληθέστερα αστικά κέντρα, όπου οι κάτοικοί τους ακολουθούν την παράδοση της ταφής (π.χ. μουσουλμάνοι), έχουν βρει λύσεις
στα παραπάνω ζητήματα.
Ακόμη, διατυπώνεται η άποψη, ότι καθένας πρέπει να έχει
ελευθερία επιλογής ανάμεσα στην ταφή ή την καύση. Η Εκκλησία ως
κοινότητα, που είναι κατ’ εξοχήν χώρος ελευθερίας, δεν καταναγκάζει κανέναν άνθρωπο να τηρεί τις παραδόσεις Της. Έχει όμως το δικαίωμα να θεωρήσει την καύση ως μεταχείριση αντίθετη προς τις αρχές, την παράδοση και τα έθιμά Της και να αποφανθεί ότι όποιος επιλέξει την καύση αυτονομείται, αφού διαφοροποιείται από βασικές διδασκαλίες και τον τρόπο της ζωής Της. Προφανώς, όσοι δεν θέλουν να
ακολουθήσουν την παράδοση της Εκκλησίας, έχουν το δικαίωμα να
επιλέξουν την αποτέφρωση, οπότε δεν θα τύχουν Εξοδίου Ακολουθίας
(Κηδείας) από την Εκκλησία.
Προβάλλεται και το παιδαριώδες επιχείρημα, ότι η Εκκλησία
απορρίπτει την καύση και προτιμά την ταφή για ιδιοτελείς λόγους.
Όμως πρώτον, οι Δήμοι είναι που λειτουργούν τα κοιμητήρια και εισπράττουν τα τέλη από τους τάφους και τα οστεοφυλάκια. Δεύτερον,
εάν η Εκκλησία έθετε ως προτεραιότητα οποιοδήποτε (δήθεν) οικονομικό όφελος, θα έπραττε το αντίθετο και θα προέτρεπε τους ορθόδοξους κληρικούς να ψάλουν την Νεκρώσιμο Ακολουθία και για όσους
αποτεφρώνονται.
Επιπλέον υποστηρίζεται ότι η σύγχρονη αποτέφρωση είναι περισσότερο «αξιοπρεπής» για το ανθρώπινο σώμα από την ταφή. Προς
τον σκοπό αυτό γίνεται σύγκριση της σύγχρονης αποτέφρωσης όχι με
την ταφή καθ’ εαυτήν ως νεκρικό έθιμο, αλλά με τα κακώς κείμενα,
τα φαινόμενα εκμετάλλευσης ή την απαξιωτική μεταχείριση σε διάφορα δημοτικά κοιμητήρια (π.χ. κορεσμένα κοιμητήρια, υψηλά δημοτικά τέλη, εκταφές με τρόπο που δεν τιμά τον νεκρό). Αυτή όμως δεν
είναι ορθή βάση σύγκρισης. Η απάντηση στο επιχείρημα αυτό θα πρέπει να είναι η απαίτηση των πολιτών να βελτιωθούν οι συνθήκες στα
δημοτικά κοιμητήρια, να ιδρυθούν νέα κοιμητήρια, να υπάρχει τιμητική, αξιοπρεπής και ανθρώπινη μεταχείριση των νεκρών και των
συγγενών τους από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες και όχι η αποτέφρωση.
Γι’ αυτό και είναι σημαντικό, όσοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν
την παράδοση της Εκκλησίας, να έχουν πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο της αποτέφρωσης, ώστε να κρίνουν εάν πράγματι είναι τιμητική για το ανθρώπινο σώμα, πριν προβούν στην επιλογή αυτή.

Η καύση των νεκρών στην αρχαιότητα

Προβάλλεται ότι η αποτέφρωση, όπως γίνεται σήμερα, ανήκει
δήθεν στην αρχαία ελληνική παράδοση, γιατί σε πολλές πόλεις οι αρχαίοι Έλληνες έκαιγαν τα σώματα των νεκρών. Όμως, στις αρχαίες
πόλεις – κράτη συνηθιζόταν είτε η ταφή είτε η καύση των νεκρών σωμάτων και ακολούθως η ταφή των οστών που απέμεναν από την πυρά.
Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση της καύσης στην αρχαία Ελλάδα,
ακολουθούσε πάντοτε η ταφή του σκελετού και οι ταφικές τιμές προς
τον νεκρό. Μέχρι σήμερα η αρχαιολογική σκαπάνη βρίσκει ταφές με
σκελετούς ή με καμμένα οστά (λ.χ. τοποθετημένα σε νεκρικές λάρνακες ή αγγεία) μαζί με σημαντικά κτερίσματα, που συνόδευαν τον νεκρό, δείγμα της θρησκευτικότητας και του σεβασμού των αρχαίων Ελλήνων στους νεκρούς τους. Αυτή είναι η πολιτιστική παράδοση της
χώρας μας. Η σύγχρονη αποτέφρωση, όπως αναλύεται κατωτέρω, δεν
έχει καμία σχέση με την καύση των νεκρών στην αρχαία Ελλάδα.

Η αποτέφρωση σήμερα

Σήμερα πλανάται από κερδοσκόπους η ψευδής εικόνα, ότι δήθεν
η αποτέφρωση γίνεται με απλή καύση του σώματος στην πυρά, όπως
σε ορισμένες περιπτώσεις γινόταν στην αρχαιότητα. Αυτό είναι αναληθές.
Κατά την σύγχρονη διαδικασία της –κατ’ ευφημισμόν– «αποτέφρωσης», μετά από την καύση του νεκρού σε κλίβανο ο ανθρώπινος
σκελετός ρίχνεται σε ηλεκτρικό σπαστήρα (μίξερ, cremulator), θρυμματίζεται και μετατρέπεται σε σκόνη. Ειδικότερα η αποτέφρωση διεξάγεται σε δύο φάσεις:
α) Στην πρώτη φάση ο νεκρός εισέρχεται σε κλίβανο και μετά
την καύση του σώματός του δεν απομένει η τέφρα, αλλά ο ανθρώπινος
σκελετός. Ό,τι δηλαδή θα απέμενε και μετά την ταφή στο κοιμητήριο.
Ενίοτε, κατά την διάρκεια της καύσης, ο υπάλληλος του αποτεφρωτηρίου ανοίγει τον κλίβανο και με σιδερένια εργαλεία σπάει τα οστά του
νεκρού σε μικρότερα τμήματα.
β) Στην δεύτερη φάση συλλέγονται τα οστά από τον κλίβανο και
ρίχνονται σε μίξερ (σπαστήρα οστών, cremulator). Το μίξερ κονιορτοποιεί τον σκελετό και τον μετατρέπει σε σκόνη. Η σκόνη συλλέγεται
σε δοχείο («τεφροδόχο») και παραδίδεται στους οικείους του νεκρού.
Επομένως, όταν σήμερα γίνεται λόγος για «αποτέφρωση», δεν
κυριολεκτείται ο όρος. Ούτε οι συγγενείς παραλαμβάνουν την «τέφρα» του νεκρού από το αποτεφρωτήριο. Αυτό που παραλαμβάνουν
δεν είναι το προϊόν της καύσης (τέφρα, στάχτη), αλλά η σκόνη (τρίμματα) από τα οστά, τα οποία ρίχθηκαν σε σπαστήρα οστών (μίξερ)
μετά την καύση.
Από την άποψη αυτή, η σύγχρονη «αποτέφρωση νεκρών» δεν διαφέρει και πολύ από την «ανακύκλωση απορριμμάτων». Είναι σαφές
ότι, τουλάχιστον για το ήθος της Εκκλησίας μας, αυτή η διαδικασία
μηχανικού αφανισμού του σώματος δεν τιμά τον νεκρό. Η Εκκλησία
αρνείται ότι είναι αξιοπρεπές για τον κεκοιμημένο άνθρωπο να καεί
σε κλίβανο και να θρυμματισθεί σε μίξερ.
Σε ό,τι αφορά στην διαχείριση της «τέφρας», η νομοθεσία (νόμος
4368/2016 άρθρο 92, ΦΕΚ Α΄ 21/2016) την υποβιβάζει στην κατηγορία
των ιδιωτικών απορριμμάτων. Η μετέπειτα τύχη της «τέφρας» αποτελεί ιδιωτική υπόθεση των συγγενών, χωρίς κρατικό έλεγχο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφικής
αλυσίδας). Επιτρέπεται στους συγγενείς (εάν θέλουν να αποφύγουν
τα έξοδα φύλαξης της τεφροδόχου σε κοιμητήριο ή αποτεφρωτήριο)
να σκορπίσουν την «τέφρα», είτε ελεύθερα στην θάλασσα είτε σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης (αδιάφορο αν είναι κατοικημένη ή καλλιεργούμενη), είτε να ρίξουν την τεφροδόχο στην θάλασσα, υπό τον όρο
ότι το σκεύος μπορεί να διαλυθεί στο νερό. Δεν προβλέπεται κανένας
έλεγχος από κρατική ή δημοτική υπηρεσία προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και απόκειται στην νομιμοφροσύνη και ευαισθησία των
συγγενών, εάν και πώς θα τηρήσουν τις παραπάνω επιλογές του νόμου. Πρακτικά, δηλαδή, μετά από την παράδοση της τεφροδόχου στην
οικογένεια του νεκρού, η τύχη της αγνοείται από το Κράτος.

Συμπερασματικά

Όλα τα παραπάνω δεν είναι ευρέως γνωστά στην πλειοψηφία
της ελληνικής κοινωνίας, η οποία γίνεται δέκτης συνθημάτων ή διαφημίσεων περί της δήθεν αξιοπρεπούς λύσης της αποτέφρωσης, αλλά
προφανώς αγνοεί την βιαιότητα και εχθρότητα προς το ανθρώπινο
σώμα, η οποία επιδεικνύεται κατά την σύγχρονη διαδικασία αποτέφρωσης.
Αξιοσημείωτο δε είναι ότι κάποιοι ψυχολόγοι θεωρούν πως η
σύγχρονη μέθοδος αποτέφρωσης αποτελεί σε επίπεδο φαντασιακό
ένα ισοδύναμο της αυτοκτονίας.
Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι, που δεν αποδέχονται την κοινή
Πίστη και Ζωή του Σώματος του Χριστού ή επιλέγουν κατά το δοκούν
ποιους κανόνες και παραδόσεις της Εκκλησίας θα ακολουθούν. Ακριβώς επειδή η Εκκλησία σέβεται την ελευθερία της επιλογής τους  να παραδοθούν στην πυρά, είτε επιθυμούν Κηδεία είτε όχι, παρόμοια και
εκείνοι οφείλουν να αναγνωρίσουν την ελευθερία της Εκκλησίας να
μην υποχρεωθεί να τελέσει Εξόδιο Ακολουθία για κάποιον, που αποφάσισε να μην ανήκει καθόλου ή να ανήκει επιλεκτικά στην Εκκλησία,
αφού απορρίπτει ορισμένες από τις νεκρικές Της παραδόσεις, όπως
την ταφή.
Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση της Εκκλησίας προς εκείνους, οι οποίοι ακούσια ή μαρτυρικά (π.χ. στις καταστροφικές πυρκαγιές) γνώρισαν τέτοιο σκληρό θάνατο και φυσικά τίποτα και κανείς
δεν θα μπορέσει να «εμποδίσει» τον Θεό, στην Δευτέρα Παρουσία, να
αναστήσει τους ανθρώπους, τόσο από τα οστά, όσο και από την τέφρα
τους.
Πρέπει, όμως, να κατανοήσουν όλοι, ακόμη και εάν δεν είναι
μέλη της Εκκλησίας ή «αρνούνται την αθανασία» ή ψάχνουν τρόπους
όσο το δυνατόν πιο «ανώδυνου» χειρισμού του θανάτου, ότι η απανθράκωση του σώματος και η σύνθλιψή του αποτελεί εκδήλωση που
κατ’ ουσίαν «βεβηλώνει» την ανθρώπινη ύπαρξη. Για την Εκκλησία ο
κάθε άνθρωπος είναι «κατ’ εικόνα Θεού» πλασμένος. Τα νεκρά σώματα δεν είναι απορρίμματα! Δεν είναι άχρηστα αντικείμενα, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στην φωτιά και στον θρυμματισμό, δηλαδή σε ένα βίαιο αφανισμό. Η Εκκλησία αρνείται την καύση, επειδή
αρνείται το αμετάκλητο ανθρώπινο τέλος και την βία προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Είναι τραγικό να καίμε και να κονιορτοποιούμε ό,τι
έχει αληθινή αξία.
Η Εκκλησία επιλέγει και εφαρμόζει την ταφή, διότι σέβεται το
σώμα του κεκοιμημένου ανθρώπου, έχει πίστη και ελπίδα στο αιώνιο
μέλλον και αναθέτει στην φύση την ευθύνη της φθοράς του φυσικού
παρόντος του ανθρώπου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Dec 2nd, 2019

Τα Ημερολόγια της Μητροπόλεώς μας

Nov 29th, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 – Προφήτου Ναούμ

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Τετάρτη  4 Δεκεμβρίου 2019 – Αγ. Βαρβάρας

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 – Οσίου Σάββα του Hγιασμένου

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 – Αγίου Νικολάου

Ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 – Οσίου Παταπίου

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 – Αγτυπνία Αγίου Σπυρίδωνος

Ώρα 20:30-00:30:   

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΌΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 – Αγ. Ελευθερίου

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 – Αγ. Διονυσίου

Ώρα 07:00 – 09:00:  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 – Αγ.Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 – Των Αγίων Δέκα Μαρτύρων

Ωρα 07:00 – 09:00 Ορθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 17:00 : Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 – Οσιοπάρθενος Ευγενία

Ώρα 07:00 – 09:00:  Eσπερινός Χριστουγέννων – Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019– Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ώρα 05:00 – 08:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Πανηγυρικός Εσπερινός Χριστουγέννων

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019 – Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου

Ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 – Αγ. Στεφάνου

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 – Των Αγίων Νηπίων

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 – Αγ. Γεδεών

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός Μεγάλου Βασιλείου

 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού (κατόπιν συνεννοήσεως).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία) έως 12:00 και από 16:30 έως 18:30.

Μαθήματα Αγιογραφίας

Κάθε Δευτέρα 18:00-20:00

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2019 – 2020

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 10:30 – 12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

Nov 28th, 2019

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΔΗ

Ανακοινώνεται στους ευσεβείς ενορίτες, ότι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ Συμεών και εν συνεχεία θα τελεστεί το δεκαετές μνημόσυνο του αείμνηστου δωρητή, ενορίτη και πιστού Χριστιανού Γεωργίου Καρύδη.

  

Η μνήμη του Γεωργίου Καρύδη παραμένει άσβεστη και ζωντανή λόγω των πολλών στιγμών της επίγειας ζωής του και δράσης του στην ενορία μας, λόγω των έργων αγάπης για τον Ιερό μας Ναό και εξαιτίας της εξαίρετης οικογένειάς του που βρίσκεται στο πλευρό της Εκκλησίας μας.

 

Σας καλούμε όλους να έρθετε να προσευχηθούμε για την ψυχή του κεκοιμημένου αδελφού και να λάβουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου.

Nov 13th, 2019

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Με τη Χάρη του Θεού και φέτος θα εορταστεί με Αγρυπνία η Μνήμη του Αγίου των ημερών μας, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού.

Η Ιερά Αγρυπνία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο Ναό μας, θα τελεστεί ως εξής:

Αγρυπνία Μηνός Νοεμβρίου 2019 – Μνήμη Αγίου Νεκταρίου:

Παρασκευή βράδυ 8 Νοεμβρίου στις 20:30 έως περίπου 00:30 ξημερώματα Πέμπτης 9 Νοεμβρίου  στην Μνήμη του Αγίου Νεκταρίου:

Αγιορείτικου τυπικού Αγρυπνία: Εσπερινός – Λιτή – Αρτοκλασία – Προσκύνηση Ιερών Λειψάνων – Χρίση δι ελαίου – Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Είθε οι Πρεσβείες του Αγίου να μας προστατεύουν!

Nov 8th, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 – Αγ. Αναργύρων

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 – Ελπιδοφόρου Μάρτυρος

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 – Ε. Λουκά

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 4 Νοεμ βρίου 2019 – Αγ. Γεωργίου Καρσλίδη

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή  8 Νοεμβρίου 2019 – Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Ώρα 8.30 – 12.30: Εσπερινός, Όρθρος – Θεία Λειτουργία
Θα ψάλλει πολυμελής Χορός κατά το Αγιορείτικο Τυπικό

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 – Η΄ Λουκά

Ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος –  Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 – Αγ. Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 – Αγ. Φιλίππου

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 – Απ. Ματθαίου

Ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 – Θ. Λουκά

Ώρα 07.00 – 10.00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 – Εισόδια της Θεοτόκου

Ώρα 07.00 – 10.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 22 Νοεμ βρίου 2019– Οσίου Ιακώβου (Τσαλίκη)

Ώρα 07.00 – 09.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 – ΙΓ΄ Λουκά

Ώρα 07. 00 – 10.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Δευτέρα 25 Νοεμ βρίου 2019 – Αγ.Αικατερίνης

Ώρα 07.00 – 09.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Τρίτη 26 Νοεμ βρίου 2019 – Αγ.Στυλιανού – Οσίου Νίκωνος

Ώρα 07.00 – 09.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 30 Νοεμ βρίου 2019 – Απ. Ανδρέου

Ώρα 07.00 – 09.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία

 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού (κατόπιν συνεννοήσεως).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία) έως 12:00 και από 16:30 έως 18:30.

Oct 31st, 2019

Οι πατέρες του Ναού μας για τους νέους της ενορίας μας

Αγαπητοί μας γονείς,
γνωρίζουμε ότι πόθος, λαχτάρα και προσωπική ευτυχία
σας είναι να δείτε και να χαρείτε τα παιδιά σας ευτυχισμένα και επιτυχημένα αύριο στην κοινωνία.

Γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να αναθρέψει και να δια παιδαγωγήσει κανείς ένα παιδί, ιδιαίτερα στις μέρες μας που τόσοι κίνδυνοι παραμονεύουν (κακές παρέες, ναρκωτικά, ύποπτα κέντρα ψυχαγωγίας), προσπαθώντας να τα παρασύρουν και να τα καταντήσουν ερείπια πάνω στον ανθό της ηλικίας τους, γκρεμίζοντας και τα δικά σας όνειρα.

Η Εκκλησία μας προσεύχεται και ζητάει τη βοήθεια του Θεού στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σας. Παράλληλα έρχεται βοηθός και συμπαραστάτης στην προσπάθειά σας αυτή, με τα Κατηχητικά Σχολεία και τις Χριστιανικές Συντροφιές για κάθε ηλικία, που λειτουργούν στην Ενορία μας.

Τα Σχολεία αυτά του Χριστού προσφέρουν στα παιδιά ιδανικά για να πιστέψουν, κριτήρια για να προχωρήσουν, απάντηση στα προβλήματά τους, αισιοδοξία, ειλικρίνεια, χαρά,φιλία, σωστή ψυχαγωγία, επιτυχία στη ζωή τους και αποτελούν τη μοναδική ελπίδα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.

Το έργο αυτό η Εκκλησία μας το προσφέρει αφιλοκερδώς και με μοναδικό κριτήριο την αληθινή και άδολη αγάπη στα παιδιά Της.Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να αξιοποιήσετε τη βοήθεια
που προσφέρει η Εκκλησία μας στέλνοντας τα παιδιά σας στο

Κατηχητικό Σχολείο και φροντίζοντας για την απρόσκοπτη φοίτησή τους σ’ αυτό. Ελάτε, να συνεργαστούμε και φέτος για το καλό των παιδιών μας. Ενθαρρύνετε και τους γνωστούς σας να φέρουν και τα δικά τους παιδιά στο Κατηχητικό Σχολείο. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, γιατί η προσωπική τους επιτυχία ως άνθρωποι, θα αποτελεί και δική μας χαρά!

Με πολλή αγάπη και πατρικές ευχές,

Οι ιερείς του Ναού

Oct 19th, 2019

Τα Κατηχητικά μας ξεκινούν! Στιγμές χαράς μαζί με τον Χριστό!

 

 

Ξεκίνησαν τα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας μας!

Κοντά στη Νεότητα, η Ενορία μας από την ίδρυσή της το 1995, δεν παρέλειψε παρά τις πτωχές πρώτες υποδομές, την καλλιέργεια της αγάπης στο Χριστό των νέων της περιοχής.

έτσι για 25η χρονιά λειτουργούν τα Κατηχητικά Σχολεία σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες κάτωθεν του Ιερού μας Ναού για να γνωρίσουν τα παιδιά μας το Χριστό και την Εκκλησία Του, να αγαπήσουν τον Οίκο του Θεού, να εντρυφήσουν στο Θείο Λόγο και να κοινωνικοποιηθούν μέσα από δράσεις και παιχνίδια μαζί με άλλα παιδιά καλλιεργώντας την ευγενή άμιλλα μεταξύ τους.

Το Πρόγραμμα των Κατηχητικών Σχολείων έχει ως εξής

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2019 – 2020

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 10:30 – 12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

Ακολουθεί η Εγκύκλιος- Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, Νέας Σμύρνης και Αλίμου κκ Συμεών για τα Κατηχητικά Σχολεία:

   «Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

   Ὅλους μας ἡ ἐπαφή μέ τήν φύση, μέ τά δέντρα, τά φυτά καί τά λουλούδια, μᾶς ἀνανεώνει, μᾶς ἀναζωογονεῖ. Ὄχι μόνο μέ τό ὀξυγόνο τους ἀλλά καί μέ τήν ὀμορφιά τους καί μέ τήν ἐμφάνισή τους. Γι᾽ αὐτό καί προσπαθοῦμε νά τά ἔχουμε ὅσο περισσότερο μποροῦμε στόν χῶρο μας.

   Μικρότερα ἤ μεγαλύτερα φυτά ἤ λουλούδια, σέ κήπους ἤ σέ γλάστρες. Ἀλλά καί στούς δημόσιους χώρους, καί τίς πλατεῖες. Γιά νά ὀμορφαίνουν τήν ζωή μας μέ τά ἄνθη τους. Γιά νά μᾶς εὐφραίνουν μέ τό λεπτό ἄρωμά τους. Χαιρόμαστε δέ νά ἀφιερώνουμε χρόνο γιά τή φροντίδα τους, καθώς μάλιστα βλέπουμε τήν ἀργή ἀλλά σταθερή ἀνάπτυξή τους. Ἀλλά καί θλιβόμαστε ὅταν τά βλέπουμε νά μαραίνονται, ἀπό κάποια ἀσθένεια, ἀπό τά καιρικά φαινόμενα, ἤ τήν ἀμέλεια ὅσων ἔχουν τή φροντίδα τους.

   Ἀσύγκριτα πολυτιμότερη ὅμως εἶναι ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν ἀνάμεσά μας. Χωρίς ὑπερβολή, τά παιδιά εἶναι τά λουλούδια τῆς ζωῆς μας. Τά παιδιά, παρά τούς κόπους καί τίς φροντίδες πού καταβάλλουμε γι᾽ αὐτά, μᾶς ἀνανεώνουν καί μᾶς ἀναζωογονοῦν. Ὀμορφαίνουν τή ζωή μας. Οἱ γονεῖς ἀλλά καί ὅσοι μεγαλύτεροι συναναστρεφόμαστε μέ παιδιά, ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ξαναζοῦμε τήν παιδικότητα μαζί τους, μέ τό πλεονέκτημα τῆς ὡριμότητας τοῦ ἐνηλίκου. Ἡ πρόοδος τῶν παιδιῶν καί οἱ ἐπιτυχίες στή ζωή τους, μᾶς γεμίζει μέ ἰδιαίτερη χαρά. Ἀλλά καί ἡ θλίψη μας εἶναι ἀπερίγραπτη, ὅταν τά βλέπουμε νά μαραζώνουν καί νά ἀποτυγχάνουν. Κι ἀναρωτιόμαστε: Τί δέν κάναμε σωστά; Τί παραλείψαμε; Δέν τούς προσφέραμε τά πάντα ἀπ᾽ τήν πρώτη στιγμή πού ἄνοιξαν τά μάτια τους;

   Ὅπως τά λουλούδια ἔχουν ἀνάγκη ἀπό φῶς, νερό καί ἀέρα, ἔτσι καί τά παιδιά μας. Δέν ἀρκεῖ νά φροντίζουμε γιά τήν ὑγεία, τήν διατροφή καί τή μόρφωσή τους. Χρειάζονται τό Φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, τό γάργαρο νερό τῆς πίστεως, τή ζωογόνο πνοή τῆς Χάρης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κι ὅπως προστατεύουμε τά λουλούδια μας ἀπό τή δράση ἐπιβλαβῶν ὀργανισμῶν, ἔτσι ἔχουμε χρέος νά προστατεύσουμε καί νά θωρακίσουμε τίς εὐαίσθητες παιδικές ψυχές ἀπό τήν ἐπιρροή τῶν ἐπιβλαβῶν ἰδεῶν καί ἀντιλήψεων.

* * *

   Τά τελευταῖα χρόνια ἐπίσης, γινόμαστε μάρτυρες μεγάλων δασικῶν καταστροφῶν ἀπό πυρκαγιές, πού προκαλοῦνται ἄλλοτε ἀπό ὑψηλές θερμοκρασίες καί παρατεταμένη ἀνομβρία, ἄλλοτε ἀπό ἀπροσεξία καί ἄλλοτε ἀπό ἐσκεμμένο ἐμπρησμό. Παρακολουθοῦμε μέ ἀγωνία τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τῶν πυροσβεστῶν καί τῶν ἐθελοντῶν πού μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἐπιχειροῦν σέ ἕναν ἄνισο συχνά ἀγώνα ἐνάντια στίς φλόγες. Ἔτσι τεράστιες καταπράσινες ἐκτάσεις, ἐθνικοί δρυμοί, καταφύγια ἀναρίθμητων ζώων καί πτηνῶν, μεταβάλλονται σέ ἀποκαΐδια μέ τεράστιες οἰκολογικές συνέπειες.

   Ἂν ὅμως τά δάση εἶναι ὁ πνεύμονας τοῦ πλανήτη μας, τά παιδιά εἶναι ὁ πνεύμονας καί τό αὔριο τοῦ ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Συνειδητοποιοῦμε, ἄραγε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι συντελεῖται μιά ἐκτεταμένη πνευματική καταστροφή στίς ψυχές τους; Ἀπό τή μιά πλευρά, οἱ κακόβουλοι μέ τίς ἐμπρηστικές τους ἰδέες καί ἀντιλήψεις. Ἀπό κοντά, ἀκούσια ἤ ἑκούσια, οἱ διάφοροι κάτοχοι καί διαχειριστές τῶν σύγχρονων μέσων ἐπικοινωνίας, ἐνημέρωσης καί ψυχαγωγίας πού ὑποδαυλίζουν τά πάθη γιά νά ἀποτεφρώσουν κάθε ἰκμάδα ἀρετῆς καί πνευματικότητας στή ζωή τους. Κι ἀπό τήν ἄλλη, ἡ παρατεταμένη πνευματική ξηρασία: τά περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς πνευματικές ἀξίες στή διαπαιδαγώγησή τους. Τό σχολεῖο, ἡ οἰκογένεια καί ἡ κοινωνία, στήν καλύτερη περίπτωση, προτείνουν κάποια ἄχρωμα ἠθικιστικά πλαίσια, τά ὁποῖα εἶναι ἀνίκανα νά τά προστατέψουν ἀπό τίς μεγάλες προκλήσεις καί τούς διάφορους πειρασμούς.

* * *

   Ἀγαπητοί γονείς,

   Ἐλᾶτε νά μεταφυτεύσουμε τά παιδιά μας στόν ζωογόνο κῆπο τῆς χάριτος, τήν Ἐκκλησία, στόν μοναδικό καί ἀληθινό παράδεισο πάνω στή γῆ. Νά φροντίσουμε γιά τήν πνευματική τους καλλιέργεια. Νά ἐπιμεληθοῦμε τήν συστηματική φοίτησή τους στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῶν Ἐνοριῶν μας. Γιά νά τρέφονται μέ τό ζωηφόρο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας. Γιά νά ἀντλοῦν ἀπό τά κρυστάλλινα νερά τῆς παράδοσής μας. Γιά νά ἀναπνέουν τή λεπτή αὔρα τοῦ Πνεύματος. Γιά νά λούζονται στό Φῶς τῆς Ἀλήθειάς Του. Γιά νά μήν παρασύρονται στούς ἀπατηλούς καί ψεύτικους παραδείσους. Γιά νά γίνουν «τά μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου». Γιά νά τά καμαρώνουμε σάν κυπαρίσσια, σάν τούς κέδρους τοῦ Λιβάνου (Ψαλ. 103,16), πού κάνουν πελώρια κλαδιά καί βρίσκουν ἐκεῖ προστασία τά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ (Μάρκ. 4,32). Γιατί ἐσεῖς πρώτοι θά χαίρεστε καί θά δρέπετε τούς καρπούς τῶν κόπων σας, βλέποντας τά παιδιά σας, «φέροντα κλάδους ἀγαθοεργίας» (Ἀναβαθμοί γ´ ἤχου).

   Πίσω ἀπό αὐτές τίς συμβολικές εἰκόνες, ὁ διαχρονικός λόγος τοῦ Θεοῦ, διαλαλεῖ αἰώνιες ἀλήθειες: Μόνο ὁ ἄνθρωπος πού ἀκολουθεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι ὅπως τό δέντρο τό φυτεμένο στίς πηγές τῶν ὑδάτων, τό ὁποῖο καρποφορεῖ στόν καιρό του καί δέν ξεραίνεται, οὔτε ἀποβάλλει τά φύλλα του, καί ὅλα ὅσα κάνει εἶναι εὐλογημένα. Ἐνῶ ὅσοι περιφρονοῦν τίς ἀλήθειες αὐτές, κινδυνεύουν νά δοῦν τή ζωή τους στάχτη κι ἀποκαΐδια που τά σκορπάει ὁ ἄνεμος! (Ψαλ. 1, 3-4).

   Ἀγαπητά μου παιδιά,

   Tό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀνοίγει καί πάλι γιά σᾶς τήν ἀγκαλιά του σάν ζεστό θερμοκήπιο. Ἐλᾶτε νά γνωρίσετε τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, νά ζήσετε τήν ἀγάπη Του, νά ξεδιψάσετε μέ τήν ἁγνή ψυχαγωγία, νά καλλιεργήσετε τά χαρίσματά σας, νά ἀποκτήσετε ἀληθινούς φίλους. Γιά νά γίνετε καί σεῖς τά βαθύσκιωτα καί καρποφόρα δέντρα πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας. Καί νά μπορεῖτε νά λέτε κι ἐσεῖς μαζί μέ τόν ποιητή:

«Μέσα στό φῶς ἀνθεῖ ἡ ζωή μας!
Ἄφθαρτη κι ἀβασίλευτη κι ἀπέραντη ἡ χαρά,
κι ἀγέραστ᾽ ἡ χαρά ἡ δική μας»!

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 

Oct 8th, 2019

Μαθήματα Αγιογραφίας στο Ναό μας

Με πολλή μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε στους ενορίτες και τους ευσεβείς Χριστιανός αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι στον Ιερό μας Ναό, ξεκινούν μαθήματα Αγιογραφίας.

Τα μαθήματα Αγιογραφίας θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάτω από τον Ιερό Ναό.

Δάσκαλος είναι ο κύριος Γιαννούλης Λυμπερόπουλος, διακεκριμένος Αγιογράφος, ο οποίος τιμά την Ενορία μας, ερχόμενος ως Καθηγητής της Ιεράς Τέχνης στο Ναό μας.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή είτε με επίσκεψη στο Ναό είτε στο τηλέφωνο 6947828670 , υπεύθυνη η κυρία Βαρβαρίγου Ελευθερία, τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου του Ιερού ναού.

Πρώτo μάθημα γνωριμίας με τον Δάσκαλο κύριο Λυμπερόπουλο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00.

Ακολουθεί το βιογραφικό του Δασκάλου:

“Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην
Εικονογραφία. Σήμερα είναι υπ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιου της Κύπρου
στη Χριστιανική Τέχνη.
Ασχολείται συστηματικά με την ιστόρηση φορητών εικόνων, Ιερών
Ναών, Λειτουργικών, Αγιολογικών και παιδικών βιβλίων. Έχει λάβει μέρος
σε ομαδικές εκθέσεις εικονογραφίας. Έργα του, εκτός εικονογραφίας, με
βάση τη βυζαντινή ζωγραφική υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές.
Παράλληλα έχει πολυετή διδακτική δραστηριότητα για την εικονογραφία σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε ΙΕΚ,
σε ιδιωτικά εργαστήρια και σε σχολές αγιογραφίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.”

 

Καλή Ακαδημαϊκή χρονιά!

Oct 6th, 2019
« Previous PageNext Page »