114.134,00 € τό προϊόν τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης !

Posted By siteadmin

Μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι τό προϊόν τοῦ  Ἐράνου Ἀγάπης πού διεξήγαγε ἡ Μητρόπολή μας, ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 114.134,00 €.

Παρά τήν οἰκονομική κρίση πού πλήττει τή χώρα, καί ἡ ὁποία μᾶς ἐπηρεάζει ὅλους, οἱ χριστιανοί μας ἀνταποκρίθηκαν μέ προθυμία καί χαρά.

Πρός ὅλους αὐτούς τούς ἀδελφούς μας, πού μέ ἐμπιστοσύνη συντρέχουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράζουμε τίς εὐγνωμόνες εὐχαριστίες μας. Ὁ Κύριος ἄς εὐλογεῖ τούς ἴδιους καί τίς οἰκογένειές τους.

Θερμές οἱ εὐχαριστίες μας, ἐπίσης, καί πρός τούς Πατέρες καί Ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, καθώς καί στίς ἀκούραστες κυρίες τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ὁποῖες κάθε χρόνο μέ ζῆλο καί πολλή προθυμία διακονοῦν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου νά τούς συνοδεύει πάντοτε.

Dec 26th, 2017

Comments are closed.