ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

ώρα 17:00 Εσπερινός

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 – ψυχοσάββατο

ώρα 07:00 – 09:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή  3 Μαρτίου 2019 – Απόκρεω

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 – Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

ώρα 07:00 – 09:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 – Τυρινής

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:30  Κατανυκτικός Εσπερινός (Συγχωρητικός)

 

Άρχεται η αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή

 

Τετάρτη 13  Μαρτίου 2019   

ώρα 18:30 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

ώρα 7:00 – 09:00 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00 Επιμνημόσυνη δέηση (Μνημόνευση κολλύβων)

ώρα 19:00 Ακολουθία των Χαιρετισμών

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 – Θαύμα κολλύβων Αγίου Θεοδώρου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 Ορθοδοξίας

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:00 Κατανυκτικός Εσπερινός

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ώρα 18:30 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ώρα 7:00 – 9:00  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 Ακολουθία των Χαιρετισμών

Σάββατο 21 Μαρτίου 2019

ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 Γρηγορίου του Παλαμά

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:00 Εσπερινός Ευαγγελισμού

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Εθνική εορτή)

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Δοξολογία

Τετάρτη  27 Μαρτίου 2019

ώρα 18:30 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Παρασκευή  29 Μαρτίου 2019

ώρα 7:00 – 9:00  Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ώρα 19:00 Ακολουθία των Χαιρετισμών

Σάββατο 28 Μαρτίου 2019

ώρα 18:00 Εσπερινός

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 Σταυροπροσκυνήσεως

ώρα 07:00 – 10:00  Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 18:00 Κατανυκτικός  Εσπερινός

 

Καθημερινά στις 18:00 τελείται το Απόδειπνο

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Αποδείπνου (κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 17:00 έως19:00.

 

Μαθήματα Αγιογραφίας:Κάθε Δευτέρα 17:00.

Κατηχητικά Σχολεία:

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2018 – 2019

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 11:00 – 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

Mar 2nd, 2019

Τό νόημα τῆς νηστείας, Μήνυμα του Μητροπολίτη μας για τη Μεγάλη Σαρακοστή

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στή Μεγάλη Σαρακοστή, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. ΣΥΜΕΩΝ ἀπηύθυνε πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας τήν ἀκόλουθη Ἐγκύκλιο :

*

«ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἰσερχόμαστε στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιά μᾶς τούς χριστιανούς εἶναι ἡ ἱερώτερη περίοδος ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους. Ἀποβλέπει στήν πνευματική προετοιμασία μας γιά νά ὑποδεχτοῦμε καί νά ἑορτάσουμε τό ἅγιο Πάσχα. Καί τό χαρακτηριστικό γνώρισμα αὐτῆς τῆς προετοιμασίας εἶναι ἡ νηστεία.

Ἀρχαιότατος ἐκκλησιαστικός θεσμός. Ἐν τούτοις καί πολύ παρεξηγημένος. Παρεξηγημένος ὄχι μόνο ἀπό ἐκείνους πού δέν νηστεύουν, ἀλλά καί ἀπό ἐκείνους πού νηστεύουν. Ὅσοι δέν νηστεύουν —καί στίς ἡμέρες μας εἶναι οἱ πολλοί— ἀρνοῦνται στή νηστεία κάθε ἀξία. Ὅσοι πάλι νηστεύουν συχνά τῆς δίνουν τέτοια βαρύτητα καί ἀξία πού δέν τήν ἔχει.

Καθώς σήμερα βρισκόμαστε στό κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τό σκεπτικό τῶν ἀνθρώπων τῶν δύο αὐτῶν κατηγοριῶν.

* * *

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ μέ πολλή εὐκολία ἀποφαίνονται : «Καθαρή καρδιά! Αὐτό θέλει ὁ Θεός. Γι᾽ αὐτό καί δέν χρειάζεται νά νηστεύουμε!».

● Ἄλλοι πάλι προσφεύγουν ἀκόμα καί στά λόγια τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα βέβαια διαστρέφουν καί παρανοοῦν : «Οὐ τά εἰσερχόμενα ἀλλά τά ἐξερχόμενα!». Ὁ Κύριος εἶπε συγκεκριμένα : «Τόν ἄνθρωπο δέν τόν κάνει ἀκάθαρτο ὅ,τι μπαίνει στό στόμα του, ἀλλά ὅ,τι βγαίνει ἀπ᾽ τό στόμα του· αὐτό κάνει τόν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο» (Ματθ. 15,11). Οἱ χριστιανοί νηστεύοντας δέν θεωροῦμε ἀκάθαρτες καμιά ἀπό τίς τροφές ἀπό τίς ὁποῖες ἀπέχουμε. Ἡ ἀποχή ἀπό αὐτές ὡς σκοπό ἔχει τήν ἄσκηση καί τήν ἐγκράτεια.

● Τό βαρύ καί καταπονητικό ἐπάγγελμα πού ἀσκοῦν εἶναι γιά ἄλλους ἐμπόδιο γιά νά νηστέψουν. Τό ἐπιχείρημα δείχνει λογικό, ἄν καί στήν ἐποχή μας ἡ ζωή ὅλων ἔχει καταστεῖ πολύ πιό ἄνετη καί ἄκοπη. Κι αὐτοί ὅμως θά μποροῦσαν ρωτώντας τόν Πνευματικό τους νά νηστέψουν μ᾽ ἕναν μετριώτερο τρόπο.

● Ἡ μεγάλη δυσκολία πού πολλοί σήμερα ἐπικαλοῦνται εἶναι οἱ λόγοι ὑγείας, οἱ ὁποῖοι σέ πολλές περιπτώσεις ἔχουν βάση, ἐνῶ σέ ἄλλες ἀποτελοῦν πρόφαση. Κι ἐδῶ ἐπιβάλλεται νά ρωτήσουμε τόσο τόν γιατρό μας ὅσο καί τόν Πνευματικό μας. Ὁ σκοπός τῆς νηστείας δέν εἶναι νά βλάψουμε τό σῶμα μας ἀλλά νά πολεμήσουμε τά πάθη μας. Καί ἄς μή μᾶς διαφεύγει ὅτι ἀπό τή διακριτική νηστεία δέν ἔπαθε κανείς κάτι. Ἀντίθετα, ἡ πολυφαγία καί πολλά ἀπό τά ἀρτύσιμα πού τρῶμε βλάπτουν τήν ὑγεία μας.

* * *

ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ, καί ὅσοι ἀπό μᾶς τούς χριστιανούς νηστεύουμε, συχνά δέν ἔχουμε ὀρθή ἀντίληψη γιά τό νόημα τῆς νηστείας καί τήν ἀξία της.

● Ἡ νηστεία εἶναι μέσο, δέν εἶναι σκοπός. Εἶναι ἕνα καθαγιασμένο πνευματικό ὅπλο μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μέ τό ὁποῖο οἱ πιστοί ἀγωνιζόμαστε νά πολεμήσουμε τά πάθη μας καί νά ὑψώσουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά μας πάνω ἀπό τά γήινα καί τά ὑλικά.

● Ἡ νηστεία δέν εἶναι μόνο αὐτή τῶν τροφῶν ἀλλά καί τῶν παθῶν καί τῶν ἁμαρτωλῶν πράξεων. Νηστεία σωματική καί νηστεία πνευματική εἶναι ἀξεχώριστα ἑνωμένες. Ὁ ἀγώνας μας εἶναι ἑνιαῖος. Ἄν περιορίζουμε τή νηστεία μόνο στή δίαιτα ἀπό τίς τροφές, τότε χάνουμε τό βαθύτερο νόημά της.

● Γι᾽ αὐτό καί ὅταν νηστεύουμε ἤ ὅταν συμβαίνει νά συζητοῦμε γιά τή νηστεία εἶναι λάθος μας νά ἀναφερόμαστε μόνο στίς τροφές, τό τηγάνι καί τήν κατσαρόλα. Τό βάρος στή σκέψη μας καί στήν καθημερινή πρακτική μας θά πρέπει νά ἑστιάζεται στό πνεῦμα ἐγκράτειας, τό ἀσκητικό φρόνημα, τήν ὑπερνίκηση τῆς ἕλξης ἀπό τήν ἀπόλαυση καί τήν τρυφή.

● Πάντοτε οἱ Χριστιανοί ὅταν νήστευαν εἶχαν στό νοῦ τους καί τό χρέος τῆς ἀγάπης γιά ὅλους ἐκείνους τούς ἀδελφούς τους πού ἐστεροῦντο καί τά χρειώδη. Νηστεύοντας μαθαίνουμε νά ζοῦμε καί νά τρῶμε λιτά γιά νά μποροῦμε νά προσφέρουμε μέ ἐπάρκεια καί σ᾽ ἐκείνους πού πεινοῦν καί στεροῦνται ἀκόμη καί τό ξερό ψωμί.

* * *

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ» εἶναι καί λέγεται στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δηλαδή περίοδος ἄσκησης καί πνευματικοῦ ἀγώνα γιά νά κατακτήσουμε τίς χριστιανικές ἀρετές. Ἕνα ἀπό τά ὅπλα αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα εἶναι καί ἡ νηστεία· νηστεία ἀπό τίς ἀρτύσιμες τροφές καί νηστεία ἀπό κάθε εἴδους κακία καί πάθος.

Ὅσοι ἔτυχε μέχρι σήμερα νά μή νηστέψουμε μιά ὁλόκληρη Σαρακοστή, ἄς τό ἐπιχειρήσουμε. Δέν εἶναι ἀκατόρθωτο. Θέληση χρειάζεται καί ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί τή βοήθεια τοῦ Κυρίου μας.

Ὅσοι νηστεύουμε κάθε χρόνο ἄς ἐμβαθύνουμε στό νόημα τῆς νηστείας. Ἄς κατανοήσουμε καλύτερα τό πνευματικό περιεχόμενό της. Ἡ νηστεία μας νά εἶναι εὐάρεστη ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί γιά μᾶς τούς ἴδιους πνευματικά ὠφέλιμη.

Τό εὔχομαι σέ ὅλους σας ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου».

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!
Μέ πολλή ἐν Χριστῷ πατρική ἀγάπη
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Mar 17th, 2019

Το μήνυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Τρείς Ιεράρχες:ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Αξίζει να παραθέσουμε το μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που απευθύνθηκε προς τους μαθητές με αφορμή την Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες,

Κάθε χρόνο την 30ή Ιανουαρίου, εορτάζουμε με λαμπρότητα την εορτή των «Τριών μεγίστων φωστήρων της Τρισηλίου Θεότητος». Τιμούμε Βασίλειο τον Μέγα, Γρηγόριο τον Θεολόγο και Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τα χρυσά αυτά στόματα του ελληνικού και χριστιανικού λόγου, τα οποία, όπως ψάλλουμε στο Απολυτίκιό τους, κατάρδευσαν, δηλαδή πότισαν, όλη την Οικουμένη με διδάγματα θεογνωσίας.

Έζησαν τον 4ο αιώνα και βοήθησαν στην αποδοχή και κατανόηση της ελληνικής Παιδείας από τους Χριστιανούς της Ελλάδος και της Μικράς Ασίας. Είχαν και οι τρεις μεγάλη μόρφωση, όχι μόνο θεολογική, αλλά και βασισμένη στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Πίστευαν ότι ο Χριστιανός έχει πολλά να ωφεληθεί από τη μελέτη των κλασικών κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αρκεί η μελέτη αυτή να γίνεται προσεκτικά και επιλεκτικά, όπως συμβαίνει με την μέλισσα, η οποία λαμβάνει από τα άνθη μόνο ό,τι της χρειάζεται για να φτιάξη το μέλι.
Ο Μέγας Βασίλειος, Επίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας, έγραψε ένα περίφημο κείμενο με θέμα πως οι νέοι μπορούν να ωφεληθούν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Εκεί παραθέτει παραδείγματα ήθους από τον βίο μεγάλων μορφών της Αρχαιότητος. Μεταξύ άλλων παρουσιάζει θετικά παραδείγματα εγκρατείας από τον βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του σπουδαίου αυτού τέκνου της ελληνικής Μακεδονίας.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εκφωνώντας Επιτάφιο Λόγο προς τον καλό του φίλο Μέγα Βασίλειο, υπογραμμίζει ότι το σπουδαιότερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η Παιδεία, η μόρφωση. Προσθέτει επίσης ότι παράλληλα με την εκκλησιαστική παιδεία, τα χριστιανικά γράμματα δηλαδή, πρέπει οι νέοι να γνωρίζουν και τη σοφία που έρχεται έξω από τον ναό (έξωθεν ή θύραθεν παιδεία) εννοώντας τα κλασικά κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων.

Στην Αντιόχεια της Συρίας έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έφτασε μέχρι το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Η πατρίδα του τότε ήταν σημαντικό κέντρο ελληνικής Παιδείας. Σπούδασε τη ρητορική και τη νομική, αλλά αφοσιώθηκε στην Εκκλησία. Οι απόψεις του για την παιδαγωγική είναι διαχρονικές και επίκαιρες και διδάσκονται σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, σε κορυφαία πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος.

Οι Τρεις Ιεράρχες αγωνίσθηκαν για μια Παιδεία, η οποία δεν θα προσφέρει απλώς τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, αλλά θα είναι διδασκαλία γνώσεων και ήθους, ώστε η μόρφωση να αποβαίνει ουσιαστικά σε δια-μόρφωση χαρακτήρων. Πίστευαν σε Παιδεία προσανατολισμένη στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Σε σχολείο, το οποίο θα διδάσκει τη φιλανθρωπία, τον σεβασμό σε κάθε αδύναμο και πάσχοντα συνάνθρωπο, την ελευθερία που συνδυάζεται με υπευθυνότητα, τον υγιή και αφανάτιστο πατριωτισμό.

Αγαπητά μας παιδιά, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και σας καλούμε να γνωρίσετε τα κείμενα και τη σοφία των Τριών Ιεραρχών. Να τους έχετε ως πρότυπα στη ζωή σας, μέσα από ουσιαστική μελέτη, και να θυμάστε οτι σκοπός της Παιδείας είναι να γίνετε ολοκληρωμένες προσωπικότητες με σφαιρική γνώση, χρήσιμοι για την κοινωνία, την πατρίδα και την Ανθρωπότητα.

Το μέλλον θα είναι καλύτερο αν φωτισθούμε όλοι από τα νάματα και τον τρόπο ζωής του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Με πατρικές ευχές και αγάπη
 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Feb 6th, 2019

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019– Αγίου Τρύφωνος

ώρα 07:00-09:00: Όρθρος-Θεία Λειτουργία

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 – Υπαπαντή του Κυρίου

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή  3 Φεβρουαρίου 2019 ΙΣΤ Ματθαίου  Συμεών του  Θεοδόχου

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 – ΙΖ Ματθαίου – Αγίου Χαραλάμπους

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 17  Φεβρουαρίου 2019   ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ώρα 07:00 – 10 :00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ 

Δευτέρα  18 Φεβρουαρίου 2019 – Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας

ώρα 20:30 – 00:30:  Εσπερινός- Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

ώρα 17:00: Εσπερινός

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019–  Αγίου Πολυκάρπου

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος  – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 –  Α και Β Ευρεσις κεφαλής Τιμίου  Αγ. Ιωάννου Προδρόμου

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού(κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 16:30 έως 18:30.

Μαθήματα Αγιογραφίας:Κάθε Δευτέρα 17:00.

Κατηχητικά Σχολεία:

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2018 – 2019

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 11:00 – 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

 

 

Feb 6th, 2019

Η τοπική μας Εκκλησία για τη Μακεδονία – Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως

Σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι ἡ EΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, τήν ὁποία ἀποτελοῦν διάφορες μακεδονικές ἑνώσεις, διοργανώνει τήνΚυριακή, 20 Ἰανουαρίου καί ὥρα 2 μ.μ. στήν Πλατεία Συντάγματος συγκέντρωση διαμαρτυρίας γιά τό «μακεδονικό ζήτημα».

Ὅσοι ἀπό τούς κληρικούς καί τούς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέρος στήν ἐκδήλωση αὐτή, μποροῦν ἐλεύθερα νά συμμετάσχουν.

Jan 18th, 2019

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2019 μετά τις Εορτές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019– Μετα των Φώτων

ώρα 07:00-10:00: Όρθρος-Θεία Λειτουργία

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

ώρα 17:00: Εσπερινός

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 – Αγίου Αντωνίου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Παρασκευή  18 Ιανουαρίου 2019 Αγίου Αθανασίου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 – ΙΒ ΛΟΥΚΑ – Αγίου Ευθυμίου

ώρα 07:00 – 10:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 

ώρα 17:00: Εσπερινός

Παρασκευή  25  Ιανουαρίου 2019 Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

Σάββατο  26 Ιανουαρίου 2019 – Αγίου Ξενοφώντος

ώρα 07:00 – 09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ώρα 17:00: Εσπερινός

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019– ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ

ώρα 07:00 – 10:30: Όρθρος και Αρχιερατική  Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ.Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 

ώρα 17:00: Εσπερινός

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 – Των Τριών Ιεραρχών

ώρα 07:00 – 09:30: Όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κάθε απόγευμα πριν και μετά την Ακολουθία του Εσπερινού(κατόπιν συνεννοήσεως) .

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση καθημερινά από 08:00 (ή 07:00 εάν προηγείται Ακολουθία έως 12:00) και από 16:30 έως 18:30.

Μαθήματα Αγιογραφίας:Κάθε Δευτέρα 17:00.

Κατηχητικά Σχολεία:

Πρόγραμμα για το Κατηχητικό Έτος 2018 – 2019

ΑΓΟΡΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Κυριακή 16:30 – 17:30

Γυμνάσιο

Κυριακή 16:30 – 17:30

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δημοτικό ( γ΄έως στ)

Σάββατο 10:30 – 12:00

Γυμνάσιο

Σάββατο 11:00 – 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Κυριακή 17:30 – 19:00

 

 

Jan 8th, 2019

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Ώρα 17:00: Εσπερινός και Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων

Σάββατο  5 Ιανουαρίου 2019

Ώρα 07:00-09:00: Όρθρος – Θεία Λειτουργία – Αγιασμός

Ώρα 17:οο: Μέγας Εσπερινός των Θεοφανείων

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 201- ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ώρα 07:00- 10:00 :  Όρθρος-Θεία Λειτουργία

Ώρα 10:00: Μέγας Αγιασμός των Θεοφανείων

ώρα 17:00: Εσπερινός

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019- Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

ώρα 07:00-09:30: όρθρος – Θεία Λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Όσοι εκ των Ενοριτών επιθυμούν να περάσουν οι Ιερείς για Αγιασμό στις οικίες και τα καταστήματά τους, την παραμονή 5 Ιανουαρίου και ανήμερα των Θεοφανείων, να το δηλώσουν στον Ιερό Ναό ή μέσω τηλεφώνου 210995837 έως και την 4η Ιανουαρίου 2018.

Jan 2nd, 2019

Τό ἀποτέλεσμα τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Καθηκόντως σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι τό προϊόν τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης πού διεξήγαγε ἐφέτος ἡ Μητρόπολή μας, ἀνῆλθε στό ποσό τῶν

114.465,00 €.

Παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες ὅλων μας, ἡ ἀνταπόκρισή σας ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἱκανοποιητική.

Πρός ὅλους τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας, πού μέ ἐμπιστοσύνη συντρέχουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράζουμε τίς εὐγνωμόνες εὐχαριστίες μας. Ὁ Κύριος ἄς χαρίζει πλούσιες τίς εὐλογίες Του στούς ἴδιους καί τίς οἰκογένειές τους.

Θερμές εὐχαριστίες, ἐπίσης, ἀπευθύνουμε καί πρός τούς Πατέρες καί Ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, καθώς καί στίς ἀκούραστες κυρίες τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ὁποῖες κάθε χρόνο μέ ζῆλο καί πολλή προθυμία διακονοῦν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου νά τούς συνοδεύει πάντοτε.

Jan 2nd, 2019

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

 

 

Ο Προϊστάμενος του Ναού π. Πολύκαρπος και ο εφημέριος π. Γεώργιος, μετά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, των Ιεροψαλτών, των κυριών της Ερανικής Επιτροπής και του Φιλοπτώχου, των κατηχητών, των κατηχητριών, του νεωκόρου και των λοιπών συνεργατών σας εύχονται καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να γεννιέται κάθε μέρα στις καρδιές όλων!

 

Dec 24th, 2018

Ἡ ὑπέρβαση τῆς μοναξιᾶς μας

 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ μοναξιά ὡς λέξη εἶναι πολύ οἰκεία στό λεξιλόγιο τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Καί ὡς κατάσταση καί κλίμα ζωῆς ἀποτελεῖ τόν σύντροφο ἀναρίθμητων συνανθρώπων μας. Κι ἄς κατοικοῦν σέ μεγαλουπόλεις. Κι ἄς συναναστρέφονται καθημερινά πλῆθος ἀνθρώπων. Ἡ μοναξιά ἔχει εἰσβάλει μέσα τους καί ἔχει κάνει κατοχή στήν καρδιά τους. Ζοῦν καί κινοῦνται μέ τόν πιό θορυβώδη τρόπο, πού ἐπιβάλλει ὁ σύγχρονος ρυθμός ζωῆς. Ὅμως, ἐσωτερικά αἰσθάνονται μόνοι. Κι αὐτή ἡ μοναξιά δηλητηριάζει τή ζωή τους καί συνήθως ἀλλοιώνει καί τή συμπεριφορά τους.

Χριστός γεννᾶται σήμερον! Ἕνα μοναδικό ἱστορικό γεγονός πού σπάζει τόν πνιγηρό κλοιό τῆς μοναξιᾶς μας. Ὁ Θεός κλίνει τούς οὐρανούς καί ἔρχεται στή γῆ. Κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων· οὐρανοῦ καί γῆς. «Ὁ Λόγος», γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, «ἔγινε ἄνθρωπος κι ἔστησε τή σκηνή του ἀνάμεσά μας» (Ἰω. 1,14).

* * *

Χριστούγεννα καί πάλι! Ἡ πανίερη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας. Μετοχή στήν κοινή χαρά. Μετάληψη στή σώζουσα ἐλπίδα. Θρίαμβος τῆς ἀγάπης. «Τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν…» (Ἰω. 3,16). Ἔτσι καταργεῖται ἡ καταδίκη μας στήν ἀποξένωση καί τή μοναξιά. Ὁ Θεός γίνεται ὁ Πατέρας μας. Καί οἱ ἄλλοι, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀδελφοί μας.

Ὅλοι μαζί οἱ βαπτισμένοι συγκροτοῦμε ἕνα σῶμα, τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ κεφαλή τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅλοι μαζί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια, τήν οἰκογένεια τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Ὅλοι μαζί πλέον ζοῦμε ἐν Χριστῷ, πού σημαίνει ὅτι ὑπερβαίνουμε τήν ἀτομικότητα καί τή μοναξιά μας καί βιώνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία τήν κοινωνία τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητας.

* * *

Στήν πνευματοκίνητη γραφίδα τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου ὀφείλουμε μιά θαυμάσια εἰκόνα πού κατέγραψε στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. «Ἰδού, στέκομαι μπροστά στήν πόρτα καί χτυπῶ. Ἄν κάποιος ἀκούσει τή φωνή μου καί μ᾽ ἀνοίξει τήν πόρτα, θά μπῶ μέσα καί θά δειπνήσω μαζί του, κι αὐτός μαζί μου» (Ἀποκ. 3,20).

Οἱ ἄνθρωποι αἰσθανόμαστε μόνοι γιατί λησμονήσαμε —ἄν δέν ἔχουμε ἠθελημένα ἀρνηθεῖ— τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι παρών στόν κόσμο«ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β’ Κορ. 4,6). Εἶναι κοντά μας. Εἶναι μαζί μας. Εἶναι δίπλα μας. Χτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας  καί μᾶς ζητᾶ νά Τοῦ ἀνοίξουμε γιά νά εἰσέλθει. Νά γίνει ὁ ὑψηλός ἔνοικός της —«Υἱέ, δός μοι σήν καρδίαν» (Παροιμ. 23,26).

Μόνο ὁ Χριστός δίνει νόημα καί σκοπό στή ζωή μας. Μόνο ἡ παρουσία Του διαλύει τήν ἀπελπισία τῆς μοναξιᾶς μας. Μόνο ἡ δική Του δύναμη μᾶς καθιστᾶ ἱκανούς νά βηματίζουμε μ᾽ ἐλπίδα καί χαρά στό ἀνηφορικό μονοπάτι τῆς ζωῆς.

* * *

Ἡ μοναξιά μας δέν σημαίνει μόνο ἄγνοια ἤ καί ἄρνηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Κατά κανόνα ἐκφράζεται καί ὡς ἀποξένωση ἀπό τούς ἄλλους, τούς συνανθρώπους μας. Ἡ μοναξιά ἐν τέλει εἶναι ἄρνηση τῆς ἀγάπης καί ἐγκλεισμός στό σκοτεινό ὑπόγειο τοῦ ἐγώ μας. Δέν βλέπουμε τούς ἄλλους. Δέν συμπονοῦμε τούς ἄλλους. Δέν ἀγαπᾶμε τούς ἄλλους.

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου ἔρχεται νά διαλύσει τά μαῦρα σύννεφα τῆς μοναξιᾶς πού σκεπάζουν τήν καρδιά μας καί νά ἁπλώσει τό ἱλαρό φῶς τῆς θείας Παρουσίας. Ἔρχεται νά γκρεμίσει τό ὀχυρό πού μᾶς ἀποξενώνει ἀπό τούς ἄλλους καί νά ἐμπνεύσει μέσα μας ἀγάπη, κατανόηση, στοργή καί καλωσύνη γιά κάθε ἄνθρωπο. Οἱ ἄλλοι δέν εἶναι ἡ κόλασή μας, ἀλλά ζωντανές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ἀδέλφια μας.

* * *

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Χριστούγεννα σήμερα! Ὁ Χριστός χτυπᾶ τήν πόρτα μας. Τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας. Τήν πόρτα τῆς οἰκογενείας μας. Τήν πόρτα τῆς κοινωνίας μας. Τήν πόρτα τοῦ κόσμου τούτου. Καί περιμένει νά Τοῦ ἀνοίξουμε. Γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν καταχνιά τῆς μοναξιᾶς μας. Γιά νά προσφέρει στόν καθένα μας ἐλπίδα καί νόημα ζωῆς.

Ἡ θεία ἐνανθρώπησή Του μᾶς ἀποκαλύπτει τόν ἄρρητο πλοῦτο τῆς θείας ἀγάπης Του. Καί μᾶς προσκαλεῖ νά Τόν ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς. Καί στό ὄνομά Του νά ἀγαπήσουμε καί τούς συνανθρώπους μας.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί μόνο θά σώσει τόν κόσμο.

Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα!

Μέ πολλή ἐν Χριστῷ πατρική ἀγάπη

ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

              

Dec 24th, 2018
Next Page »